Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Nye regler 1. juli

[21.05.2012]

Den 1. juli 2012 sker der nogle vigtige ændringer af reglerne for VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Den 1. juli 2012 kommer der en ny bekendtgørelse på VEU-området. De vigtigste ændringer er følgende:

1. Ensretning af reglerne

Reglerne for VEU-godtgørelse og befordringstilskud bliver ensrettet, så der alene kan opnås tilskud til befordring, hvis der også kan opnås VEU-godtgørelse.

Dette udelukker en række persongrupper, der står uden for arbejdsmarkedet, fra at søge tilskud til befordring, og målretter dermed ordningerne yderligere mod personer i beskæftigelse.

2. Mistet arbejdsmulighed

Muligheden for at få VEU-godtgørelse for mistet arbejdsmulighed afskaffes. Den hidtidige bestemmelse om mistet arbejdsmulighed kan misbruges, så personer, der ikke har noget tab, alligevel får VEU-godtgørelse. Det er baggrunden for, at muligheden afskaffes.

I stedet for vil der fremover være mulighed for, at personer, der er deltidsbeskæftigede og modtager supplerende dagpenge, kan modtage VEU-godtgørelse for tabte supplerende dagpenge, hvis de deltager i undervisning, der overstiger deres arbejdstimetal.

3. Uddannelse i begyndelsen af et beskæftigelsesforhold

Der indføres nye betingelser for at få godtgørelse ved deltagelse i uddannelse i begyndelsen af et be-skæftigelsesforhold: Enten skal lønmodtageren have været i beskæftigelse i mindst 14 dage forud for uddannelsens påbegyndelse, eller der skal være tale om et certifikatkursus, hvorunder der udbetales løn.

Det vil således ikke længere være muligt at påbegynde en ansættelse med at deltage i et kursus med VEU-godtgørelse, men uden løn.

Kontakt