VEU-godtgørelse og befordringstilskud

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når virksomhedens medarbejdere deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne.
Befordringstilskud er en hjælp til dækning af de udgifter, medarbejderen har til transport mellem bopæl og uddannelsessted.

Betingelser

Elev med lærer

Medarbejderen må ikke have en højere uddannelse end en erhvervsuddannelse.

Uddannelser

Mand på tag

Du kan søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til erhvervsrettet voksenuddannelse.

Sådan søger du

Dreng ved pc

Virksomheder søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud digitalt på EfterUddannelse.dk.

Satser

Mønter

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 100 % af den højeste dagpengesats. Se også satsen for befordringstilskud.

Udbetaling

Studerende foran en tavle

Virksomheden kan få udbetalt VEU-godtgørelsen og befordringstilskuddet - se hvordan.