Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Socialfondsforløb

VEU-godtgørelse til Socialfondsforløb.

Når medarbejderen deltager i et socialfondsforløb, har han eller hun mulighed for at søge om VEU-godtgørelse for tab af arbejdsindtægt. Han/hun kan dog kun få VEU-godtgørelse til de dele af forløbet, som ikke giver mulighed for at modtage andre former for støtte.

Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Ofte indgår Forberedende Voksenundervisning (FVU) i et Socialfondsforløb. FVU giver mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Derfor er der ikke mulighed for VEU-godtgørelse til den del af forløbet, hvor medarbejderen deltager i FVU.

SU til en del af uddannelsen

I nogle tilfælde har medarbejderen mulighed for at få SU til en del af uddannelsen. Til denne del af uddannelsen kan han eller hun ikke få VEU-godtgørelse.

Både SU, SVU og VEU-godtgørelse

I nogle situationer skal der søges om både VEU-godtgørelse, SVU og SU til det samlede Socialfondsforløb. Her skal du være opmærksom på, at der søges på forskellige måder, og at ansøgningsfrister og øvrige betingelser ikke er ens.