Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

EU's socialfond

For at få VEU-godtgørelse til en uddannelse, der udbydes med tilskud fra Den Europæiske Socialfond, skal uddannelsen være godkendt af et projektgodkendelsesudvalg efter reglerne om administrationen af Den Europæiske Socialfond.

Den uddannelse, medarbejderen deltager i, skal ligge inden for det tidsrum, hvor der gives tilskud fra Socialfonden. Videreføres uddannelsen, efter at perioden med tilskud udløber, er der ikke længere mulighed for VEU-godtgørelse. 

Den Europæiske Socialfond