Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Grundlag for udbetaling

En række forhold danner grundlag for den endelige udbetaling af VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Kan medarbejderen passe sit arbejde fuldt ud ved siden af uddannelsen, eller tager han eller hun uddannelsen i sin ferie, lider han/hun ikke et tab. Dermed kan virksomheden ikke få udbetalt VEU-godtgørelse, eftersom medarbejderen ikke har fået løn under uddannelsen.

Opgørelse af fravær inden udbetaling

Inden der kan ske udbetaling af VEU-godtgørelse og befordringstilskud, skal uddannelsesstedet lave en opgørelse af medarbejderens eventuelle fravær under uddannelsen.

Er medarbejderen medlem af en a-kasse, sender uddannelsesstedet opgørelsen til a-kassen. Er medarbejderen ikke medlem af en a-kasse, bruger uddannelsesstedet opgørelsen, når det beregnes, hvor meget VEU-godtgørelse og befordringstilskud, der skal udbetales.

Lavere løn end VEU-godtgørelse

Har medarbejderen en lavere løn end den fulde VEU-godtgørelse, kan virksomheden kun få udbetalt den del af VEU-godtgørelsen, der svarer til medarbejderens løn. Forskellen udbetaler vi til medarbejderen.

Fuld løn under uddannelsen

Er medarbejderen deltidsansat, men får løn for fuld arbejdstid i de perioder, hvor han eller hun deltager i uddannelse, kan virksomheden få den fulde VEU-godtgørelse.

Fritstillet medarbejder

Er medarbejderen i arbejde, men fritstillet af virksomheden, har virksomheden ikke mulighed for VEU-godtgørelse og befordringstilskud, da der ikke foreligger noget tab. Medarbejderen skal ikke møde på arbejde i fritstillingsperioden, men modtager sin sædvanlige løn alligevel.

På rådighedsløn

Her gælder samme regler, som hvis medarbejderen er fritstillet.

Elev/lærling

Er medarbejderen ansat som elev/lærling, bliver han eller hun betragtet som værende under uddannelse og ikke i beskæftigelse. Derfor er der ikke mulighed for VEU-godtgørelse og befordringstilskud.