Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Udbetaling

Virksomheden kan få VEU-godtgørelse udbetalt, hvis den udbetaler løn til medarbejderen under uddannelsen. Virksomheden kan også få befordringstilskud udbetalt, hvis den yder fuld kompensation til medarbejderen.

VEU-godtgørelse udbetalt til virksomheden

For at få VEU-godtgørelsen udbetalt, skal virksomheden have aftalt med medarbejderen, at han eller hun får sin sædvanlige løn udbetalt under uddannelsen.

Om virksomheden kan få udbetalt den fulde VEU-godtgørelse afhænger blandt andet af størrelsen på medarbejderens sædvanlige løn. Se Grundlag for udbetaling.

Hvis medarbejderen foretrækker selv at modtage VEU-godtgørelsen, kan virksomheden ikke modsætte sig det.

Befordringstilskud udbetalt til virksomheden

Virksomheden kan få befordringstilskuddet udbetalt.

Det kræver, at virksomheden – efter aftale med medarbejderen – udbetaler et beløb til medarbejderen, der mindst svarer til det befordringstilskud, han eller hun ellers kunne få udbetalt. 

På virksomhedens NemKonto

Hvis virksomheden skal have VEU-godtgørelse og befordringstilskud udbetalt, bliver pengene sat ind på den NemKonto, som er tilknyttet det CVR/SE-nummer, som du har oplyst i ansøgningen. Har du også oplyst et P-nummer, bliver pengene i stedet indbetalt til den NemKonto, som er tilknyttet P-nummeret.

Hvis du ønsker at ændre udbetaling på igangværende bevillinger, skal du kontakte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet via brev og oplyse det nye CVR-/SE-nummer eller P-nummer.

På nemkonto.dk kan du se, hvilken konto, der er registreret, som virksomhedens NemKonto.

Skat og ATP

Udbetales VEU-godtgørelsen til virksomheden, udbetaler vi hele bruttobeløbet. Udbetales VEU-godtgørelsen derimod til medarbejderen, trækkes der skat og ATP af godtgørelsen, inden den udbetales.

Tilskud til befordring er skattefrit.

Enkeltmandsvirksomhed

Som selvstændig erhvervsdrivende i en enkeltmandsvirksomhed kan man ikke være ansat hos sig selv. Det er derfor ikke muligt at få VEU-godtgørelse udbetalt til virksomheden, da der skal betales A-skat og ATP af VEU-godtgørelsen.

Hvem administrerer og udbetaler

Er medarbejderen medlem af en a-kasse, er det a-kassen, der administrerer og udbetaler VEU-godtgørelsen.

Er medarbejderen ikke medlem af en a-kasse, er det uddannelsesstedet, der beregner og bevilger VEU-godtgørelsen. Udbetalingen af godtgørelsen sker fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Hver 14. dag

VEU-godtgørelse og befordringstilskud udbetales hver 14. dag.

Besked i e-Boks

Hvis virksomheden har søgt og skal have VEU-godtgørelsen udbetalt, vil virksomheden automatisk modtage et brev om eventuel bevilling og udbetaling i e-Boks.

Læs mere om VEU-breve i e-Boks

Bagatelgrænse for befordringstilskud

Hvis det samlede befordringstilskud er under 36 kroner, udbetaler vi det ikke. Der kan dog godt blive udbetalt mindre end 36 kroner i den enkelte udbetaling, så længe det samlede tilskud for hele perioden med uddannelse er mindst 36 kroner.