Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Sats for befordringstilskud

Sats i 2019

Satsen for befordringstilskud er 0,99 kroner pr. kilometer i 2019.

Tilskuddet er skattefrit.

Sats i 2018

I 2018 er satsen for befordringstilskud 0,97 kroner pr. kilometer.

Sats for befordringstilskud

Daglig transport

I forbindelse med transport mellem bopæl og uddannelsesstedet er der mulighed for befordringstilskud til den del, der ligger udover 24 kilometer. Vi udbetaler højst tilskud til 576 kilometer pr. dag.

Indkvarteret

Er medarbejderen indkvarteret under uddannelsen, er det muligt at få befordringstilskud til:

  • ud- og hjemrejsen (første og sidste dag med indkvartering)
  • rejser hjem og ud i weekender mellem kursusdage, og
  • rejser hjem og ud i forbindelse med søgnehelligdage (helligdage der falder på dage, som ellers ville være normale arbejdsdage – for eksempel Langfredag)

Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem medarbejderens bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor han eller hun er indkvarteret. Vi udbetaler højst tilskud til 400 kilometer pr. rejse.

Så længe uddannelsen varer

Er medarbejderen i arbejde eller er du selvstændig erhvervsdrivende, er der mulighed for at få befordringstilskud lige så længe, du/medarbejderen er i gang med en uddannelse.

Bagatelgrænse

Hvis det samlede befordringstilskud er under 37,79 kroner, udbetaler vi det ikke.