Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Undervisningens længde

Hvor længe medarbejderen deltager i undervisningen, er afgørende for, hvor stort et tab, der skal kompenseres for med VEU-godtgørelse.

Undervisning på deltid

Er der tale om deltidsundervisning, er det kun muligt at få VEU-godtgørelse til de timer, som uddannelsen varer. Er der et fast timetal, bruger vi det ved beregningen.

Er der fastsat en årsnorm, omregner vi den til timer. En deltidsuddannelse kan for eksempel have en årsnorm på 1/8, og den omregner vi til timer således: 40 uger : 8 = 5 uger á 37 timer eller i alt 185 timer med mulighed for VEU-godtgørelse.

Undervisning på fuldtid

Deltager medarbejderen i undervisning på fuldtid, som gør, at han eller hun taber sin fulde løn eller mulighed for at arbejde, er der mulighed for fuld VEU-godtgørelse.

Der er tale om undervisning på fuldtid, når uddannelsen er normeret som undervisning på fuld eller hel tid, og det svarer til 37 timer om ugen.

Antal timer du kan få til

Det er ikke muligt at få VEU-godtgørelse for mere end 37 timer om ugen eller 7,4 timer om dagen. Også selv om uddannelsen bliver afviklet med et højere timetal, og medarbejderen for eksempel har 40 timers undervisning om ugen.

Vi beregner VEU-godtgørelsen for hver påbegyndt time. Det maksimale beløb pr. dag svarer til 1/5 af 80 % af højeste ugentlige dagpengebeløb. Det gælder også selv om der eventuelt undervises i otte eller ni timer om dagen.

Vi kan kun give VEU-godtgørelsen til det antal timer, som uddannelsen er normeret til, og hvor medarbejderen har været til stede. Har han eller hun været fraværende i en del af undervisningstiden, udbetaler vi de fleste tilfælde ikke godtgørelse for fraværstimerne.

Læs mere om fravær