Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Fravær - særlige omstændigheder

Som udgangspunkt udbetales der kun få VEU-godtgørelse for det antal timer medarbejderen reelt har deltaget i undervisning. I visse situationer kan der dog være enkelte undtagelser. Læs mere om fravær under særlige omstændigheder.

Fravær - særlige omstændigheder

 •  

  • Undervisningen er aflyst

   Møder medarbejderen op på uddannelsesstedet en dag og oplever, at undervisningen er eller bliver aflyst, er der mulighed for at få VEU-godtgørelse alligevel. Det gælder, når aflysningen skyldes uforudsete årsager, som skyldes forhold på uddannelsesstedet. For eksempel kan læreren være syg, eller der er udbrudt brand på skolen.

   Vi udbetaler dog kun VEU-godtgørelse for den første dag, undervisningen er aflyst.

  • Sygdom

   Hvis medarbejderen er syg og derfor ikke kan møde op til undervisningen, udbetales der ikke VEU-godtgørelse. Det samme gælder, hvis han eller hun er til lægeundersøgelse.

  • Strejke og lockout

   Som udgangspunkt kan man ikke få VEU-godtgørelse under strejke og lockout.

   Er medarbejderen begyndt på uddannelsen og deltager i uddannelsen, når konflikten bryder ud, er der dog mulighed for at få. Er medarbejderen ikke begyndt på uddannelsen, når konflikten bryder ud, er der ikke mulighed for at få.

   Reglen gælder for lønmodtagere i arbejde, men ikke for selvstændig erhvervsdrivende.

  • Jobsamtale og session

   Der er ikke mulighed for VEU-godtgørelse, hvis medarbejderen er fraværende fra uddannelsen på grund af jobsamtale eller session.

  • Vejret

   Bliver undervisningen aflyst på grund af snevejr, orkan eller andet voldsomt vejr, er der mulighed for at få VEU-godtgørelse for den første dag, undervisningen er aflyst.

  • Søgnehelligdage

   Der udbetales ikke VEU-godtgørelse for søgnehelligdage, det vil sige helligdage, der falder på dage, som ellers ville være normale arbejdsdage. Der er heller ikke mulighed for VEU-godtgørelse den 1. maj, fredagen efter Kr. himmelfartsdag og grundlovsdag.

  • Ferier og fridage

   Der er ikke mulighed for at få VEU-godtgørelse i ferier.

  • Kompenserende fridage

   Kompenserende fridage er fridage, som medarbejderen kan få (efter aftale med arbejdsgiver eller på grundlag af den gældende overenskomst) i tilfælde, hvor han eller hun har deltaget i uddannelsen på dage, der ellers ville have været fridage. Det kan for eksempel være weekender, hvis medarbejderen sædvanligvis ikke arbejder i weekenden, men det kan også være hverdage, hvor han eller hun normalt holder fri.

   Deltager medarbejderen i uddannelse på fridage og efterfølgende får kompenserende fridage, regner vi med, at han eller hun har haft et tab af løn, og han/hun kan derfor få VEU-godtgørelse.