Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Anden støtte

Støtte fra andre ordninger udelukker VEU-godtgørelse.

Kan medarbejderen få støtte fra andre - enten private eller offentlige ordninger – er der ikke mulighed for også at få VEU-godtgørelse, selv om uddannelsen ellers giver ret til godtgørelse.

Medarbejderen kan derfor ikke få VEU-godtgørelse, hvis han eller hun for eksempel får SU eller Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Undtagelse

Der er dog en undtagelse:

Der er mulighed for både VEU-godtgørelse og støtte fra de kompetenceudviklingsfonde, der blev oprettet ved overenskomstfornyelsen i 2007.