Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Sats for VEU-godtgørelse

Satser for VEU-godtgørelse

Sats i 2019

Satsen for VEU-godtgørelse er 4.355 kroner pr. uge i 2019.

Det svarer til 100% af dagpengesatsen.

Deltager medarbejderen i deltidsundervisning, vil medarbejderen få et mindre beløb udbetalt.

Sats i 2018

Satsen i 2018 er 4.300 kroner pr. uge*

*) For ansøgninger om godtgørelse og tilskud til befordring til erhvervsrettet voksen- og efter uddannelse, der enten er påbegyndt eller indgivet før den 1. januar 2018, finder de hidtil gældende satser for 2017 anvendelse.

Sådan beregnes VEU-godtgørelsen

VEU-godtgørelse beregnes efter antal undervisningstimer, og hvor meget medarbejderen er fraværende fra arbejdet på grund af uddannelsen.

Tab af løn

For at få VEU-godtgørelse skal medarbejderen have lidt et tab af løn eller eventuelt supplerende dagpenge.

Anden støtte

Der er ikke mulighed for VEU-godtgørelse, hvis medarbejderen samtidig får anden støtte.

Fravær

Har medarbejderen været væk fra undervisningen, udbetales der som hovedregel ikke VEU-godtgørelse for det fulde undervisningsforløb.

Undervisningens længde

Det er muligt at få VEU-godtgørelse til det antal timer, uddannelsen er normeret til. Dog højst 37 timer om ugen.