Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Viden om medarbejderen

For at kunne lave en ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal virksomheden have en række oplysninger om medarbejderen.

Uddannelsesbaggrund 
 • Er medarbejderen faglært eller ufaglært?
 • Har medarbejderen en videregående uddannelse? Hvis ja, har medarbejderen afsluttet uddannelsen for mindre end 5 år siden? Hvis mere end 5 år siden: Har medarbejderen brugt uddannelsen i de sidste 5 år?

Når virksomheden søger digitalt, gemmer systemet oplysninger om medarbejderens uddannelsesbaggrund i to år. Næste gang virksomheden søger, vil oplysningerne derfor fremgå automatisk. Der er dog mulighed for redigering/opdatering.

Anden offentlig støtte
 • Modtager medarbejderen anden offentlig støtte i uddannelsesperioden?
 • Hvis ja, hvilken?  
Beskæftigelse  
 • Er medarbejderen elev/lærling?
 • Er medarbejderen ansat med løntilskud?
 • Arbejder medarbejderen på fuldtid eller deltid?
 • Hvis deltid, hvad er den ugentlige arbejdstid?
 • Er medarbejderen helt væk fra arbejdet under uddannelsen?
 • Hvis nej, hvor mange timer er medarbejderen væk?

Hvis medarbejderen er deltidsansat, skal virksomheden desuden kunne oplyse følgende:

 • Er medarbejderen tilmeldt jobcenteret?
 • Hvis ja, fuldtids- eller deltidsarbejdssøgende?

Hvis medarbejderen har varierende arbejdstid, kan der være behov for yderligere oplysninger om arbejdstiden i uddannelsesperioden. 

Befordringstilskud  
 • Ønsker medarbejderen at søge om befordringstilskud til daglig transport?
 • Ønsker medarbejderen indkvartering under hele uddannelsen?
 • Hvis over weekend/helligdag - rejser medarbejderen hjem i weekenden/i forbindelse med helligdagen?

Ved ansøgning på papir skal virksomheden oplyse afstanden fra medarbejderens bopæl til uddannelsessted.

Kombination af daglig transport og indkvartering:

 • Virksomheden skal kunne oplyse dag for dag, om der er tale om indkvartering eller daglig transport. 
Udbetaling og skattetræk 
 • Virksomheder, der søger efter fuldmagt med udbetaling til medarbejder, skal oplyse, hvilket skattetræk der skal anvendes.