Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Skema

I enkelte tilfælde er virksomheden nødt til at søge via et papirskema.

Virksomheder søger normalt VEU-godtgørelse og befordringstilskud digitalt via EfterUddannelse.dk.

Hvis uddannelsesstedet er et af de få, der ikke bruger systemet EASY-A, skal du dog søge via et papirskema. Tal med uddannelsesstedet, hvis du er i tvivl.

Kun virksomheden kan søge

Hvis virksomheden udbetaler sædvanlig løn til medarbejderen under uddannelse, er det kun virksomheden, der kan søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Medarbejderen kan ikke selv søge.

Skemaet udleveres på uddannelsesstedet

Du kan få udleveret skemaet på uddannelsesstedet. Inden uddannelsesstedet udleverer skemaet, udfylder det en række felter, blandt andet om selve uddannelsen. Herefter skal virksomheden (eller a-kassen hvis virksomheden ikke udbetaler løn under uddannelsen) udfylde resten af skemaet.

Besked i e-Boks

Hvis virksomheden har søgt og skal have VEU-godtgørelsen udbetalt, vil virksomheden automatisk modtage et brev om eventuel bevilling og udbetaling i e-Boks.

VEU-breve i e-Boks