Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Oplysninger om person og virksomhed

Vi stiller oplysninger om virksomhed og medarbejder til rådighed for a-kassen eller uddannelsesstedet, afhængigt af hvem der behandler ansøgningen om VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Cpr-nummer

Vi bruger medarbejderens cpr-nummer til at få oplysninger fra SKAT og CPR, og når vi skal overføre penge til virksomhedens eller medarbejderens NemKonto. Vi bruger det også, når vi sender oplysninger til SKAT og det fælleskommunale system, så kommunen kan se, om medarbejderen får VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Tilbagebetaling og feriedagpenge

Hvis virksomheden får udbetalt for meget VEU-godtgørelse, rejses et krav om tilbagebetaling. Imødekommer virksomheden ikke dette krav inden for løbende måned plus to måneder, sender vi de relevante oplysninger om virksomhed og medarbejder til SKAT, som herefter står for opkrævning af for meget udbetalt VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Vi giver desuden oplysninger om udbetalt VEU-godtgørelse og befordringstilskud til medarbejderens a-kasse, så a-kassen kan beregne feriedagpenge.

Forkerte oplysninger

Vi er ansvarlige for behandling af oplysninger om person og virksomhed. Er oplysningerne forkerte, skal du straks give besked til a-kassen eller Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (hvis medarbejderen ikke er i a-kasse). Så bliver fejlen rettet.

Aktindsigt

Du kan få indsigt i de oplysninger, vi bruger, ved at skrive til os på adressen:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K


Tilsyn og kontrol

Du/virksomheden kan straffes, hvis du giver forkerte oplysninger eller undlader at give oplysninger, når du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Vi fører tilsyn og kontrol med de oplysninger, du giver os.