Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Erhvervsuddannelse

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud må medarbejderen højst have en uddannelse, der er på niveau med en erhvervsuddannelse. Det vil sige en uddannelse, som ikke kræver en gymnasial uddannelse for at kunne komme ind, og som ikke varer mere end cirka fire år.

Er medarbejderens uddannelsesbaggrund en af følgende, er der mulighed for at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud:

  • ingen uddannelse efter afsluttet eller afbrudt skolegang (ufaglært)
  • en erhvervsuddannelse (faglært) (for eksempel tømrer eller slagter)
  • en erhvervsfaglig grunduddannelse
  • en grundlæggende social- og sundhedsuddannelse
  • en grundlæggende uddannelse efter lov om landbrugsuddannelser
  • en kommunal uddannelse på niveau med erhvervsuddannelse
  • en etatsuddannelse på niveau med erhvervsuddannelse
  • andre uddannelser på niveau med og med tilsvarende adgangskrav som en erhvervsuddannelse
  • dele af de ovennævnte uddannelser

De adgangskrav der gælder i dag

Når vi skal vurdere medarbejderens uddannelsesniveau, kigger vi på afslutningsniveauet.

Der er kun mulighed for VEU-godtgørelse og befordringstilskud, hvis uddannelsens afslutningsniveau ikke overstiger niveauet for en erhvervsuddannelse.

Værd at vide

Det er uden betydning, om medarbejderens uddannelse er offentlig eller privat. Der gælder de samme regler.

Eksempel

Har medarbejderen en erhvervsuddannelse og har senere efteruddannet sig på for eksempel Danmarks Forvaltningshøjskole, har han/hun uddannet sig ud over niveauet for en erhvervsuddannelse og kan derfor ikke få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.