Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

I arbejde

Medarbejderen skal være beskæftiget som enten lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende for at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Vi betragter medarbejderen som beskæftiget, hvis han eller hun har:

  • en bindende aftale med en offentlig eller privat arbejdsgiver om løn- og ansættelsesvilkår, og
  • et ansættelsesbevis eller lignende

Fleksjob eller jobrotation

Er medarbejderen ansat i et fleksjob eller er i en jobrotationsordning uden løntilskud, betragter vi også ham eller hende som beskæftiget.

Arbejdstid og ansættelsens længde

Fra 1. juli 2012 kommer der nye krav om forudgående beskæftigelse. Du skal enten:

  • have været ansat i mindst 14 dage hos samme arbejdsgiver forud for perioden med uddannelse eller
  • få løn under deltagelse i et certifikatkursus

Der er ikke nogen krav til, hvor mange timer, medarbejderen har arbejdet om ugen. Antallet af arbejdstimer har dog indflydelse på VEU-godtgørelses størrelse.

Læs mere under Sats

Ikke beskæftiget

Vi betragter ikke medarbejderen som beskæftiget, hvis han eller hun er omfattet af reglerne i kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder, at vi ikke udbetaler VEU-godtgørelse og befordringstilskud, hvis medarbejderen er

  • i gang med et vejlednings- og opkvalificeringsforløb
  • i virksomhedspraktik
  • i skånejobs eller jobtræning med løntilskud