Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Afskediget

Er medarbejderen blevet afskediget, kan det være svært at afgøre, præcist hvornår han eller hun skifter status fra at være beskæftiget til at være ledig. Før vi kan udbetale VEU-godtgørelse og befordringstilskud til en uddannelse, skal vi afgøre, om medarbejderen er ledig eller beskæftiget.

Vi betragter medarbejderen som beskæftiget, hvis han eller hun:

  • starter på en uddannelse umiddelbart efter, at ansættelsen er hørt op, og
  • der var truffet aftale om, at han/hun skulle deltage i uddannelsen inden afskedigelsen.

Eksempler

Hvis medarbejderen for eksempel bliver optaget på en uddannelse den 24. august 2012 med start den 1. oktober 2012, men bliver afskediget i mellemtiden med fratræden den 30. september 2012, så vil han/hun have status som beskæftiget under uddannelsen. Her kan medarbejderen få VEU-godtgørelse og befordringstilskud, fordi han/hun er optaget på uddannelsen inden afskedigelsen.

Omvendt betragter vi medarbejderen som ledig, hvis han/hun er blevet afskediget den 16. august 2012 med fratræden til den 30. september 2012, og tilmelder sig uddannelsen den 24. august 2012 med start den 1. oktober 2012. Her kan medarbejderen ikke få VEU-godtgørelse og befordringstilskud, fordi han/hun først tilmelder sig uddannelsen efter afskedigelsen.

Opsigelsesperioden

Det har også betydning, om uddannelsen ligger inden for eller uden for opsigelsesperioden. Og hvornår ansøgningen om at blive optaget på uddannelsen er blevet afleveret.

Vi betragter en person, der er blevet afskediget, som beskæftiget, hvis han eller hun deltager i en uddannelse i opsigelsesperioden, og gør uddannelsen færdig, inden opsigelsesperioden udløber.

Strækker uddannelsen sig ud over opsigelsesperioden, er det afgørende, hvornår ansøgningen om at blive optaget på uddannelsen er afleveret. Er ansøgningen afleveret, inden medarbejderen blev afskediget, anser vi ham eller hende for at være beskæftiget i hele uddannelsesperioden. Er ansøgningen derimod først afleveret efter, at medarbejderen blev afskediget, anser vi ham eller hende for at være beskæftiget, indtil opsigelsesperioden udløber. Herefter skifter medarbejderen status til at være ledig og mister dermed muligheden for at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.