Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Arbejdssituation

Om medarbejderen er afskediget, er selvstændig eller lønmodtager har betydning for, om han/hun kan få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

I arbejde

Medarbejderen er beskæftiget og får løn.

Afskediget

Medarbejderen er blevet afskediget.

Fritstillet eller på rådighedsløn

Medarbejderen er blevet fritstillet eller er på rådighedsløn.

Elev/lærling

Medarbejderen er elev/lærling.

Selvstændig

Du er selvstændig erhvervsdrivende.