Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Betingelser

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal medarbejderen opfylde nogle generelle betingelser.

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal medarbejderen:

  • være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det er medarbejderens status på ansøgningstidspunktet, der er afgørende for, om vi betragter ham eller hende som værende i arbejde. 
  • ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Med mindre medarbejderen ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år. 
  • have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at medarbejderen skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Som selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning. 
  • have forladt folkeskolen og opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, medarbejderen søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til.

Udenlandsk statsborger

Hvis medarbejderen er udenlandsk statsborger - EU-borger eller tredjelandsborger - er der mulighed for VEU-godtgørelse og befordringstilskud, når blot han eller hun har arbejde på en dansk arbejdsplads.

Det gælder også, selv om medarbejderen ikke er dansker og pendler fra typisk Sverige eller Tyskland til en virksomhed i Danmark.

Ingen bestemt alder

Medarbejderen skal ikke have en bestemt alder for at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.