Spørgsmål og svar

Nedenfor får du svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål. Se også vores ordforklaring og oversigt over forkortelser.

 • Spørgsmål og svar

  • Hvordan søger jeg VEU-godtgørelse og/eller befordringstilskud?

   Du søger VEU-godtgørelse digitalt via EfterUddannelse.dk. Her får du automatisk mulighed for at søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud, når du tilmelder medarbejderen en uddannelse. Det kræver blot, at du har en digital medarbejdersignatur.

   Hvis uddannelsesstedet er et af de få, der ikke bruger systemet EASY-A, skal du dog søge via et papirskema, som uddannelsesstedet udleverer. Tal med uddannelsesstedet, hvis du er i tvivl.

  • Hvad er satsen for VEU-godtgørelse

   Hvis uddannelsen påbegyndes 1. januar 2018 er fuldtid, og medarbejderen har fravær fra sit arbejde i 37 timer ugentligt på grund af uddannelsen, er det muligt at få  4.300 kr. pr. uge i VEU-godtgørelse svarende til 100% af den højeste dagpengesats.

   Hvis uddannelsen er påbegyndt før 1. januar 2018 er fuldtid, og medarbejderen har fravær fra sit arbejde i 37 timer ugentligt på grund af uddannelsen, er det muligt at få 3.396 kr. pr. uge i VEU-godtgørelse svarende til 80 % af den højeste dagpengesats.

   Er uddannelsen ikke fuldtid, eller er medarbejderen ikke fraværende fra dit arbejde i 37 timer om ugen, må du høre medarbejderens a-kasse eller  uddannelsesstedet  (hvis han eller hun ikke er medlem af en a-kasse), om hvor meget VEU-godtgørelse der er mulighed for at få.

  • Hvad er satsen for befordringstilskud?

   Satsen pr. 1. januar 2018 er 0,97 kr. pr. kilometer.

   Tilskuddet gives kun for det antal kilometer, der ligger ud over 24 kilometer fra medarbejderens bopæl til uddannelsesstedet og tilbage igen. Der er højst mulighed for at få til 576 kilometer pr. dag. 

   Er medarbejderen  indkvarteret under uddannelsen, er der mulighed for at få befordringstilskud til ud- og hjemrejse og til rejser i forbindelse med weekender og søgnehelligdage. Vi udbetaler tilskud til op til 400 kilometer pr. rejse.

  • Jeg har brug for hjælp - hvem kan jeg spørge?

   Er medarbejderen medlem af en a-kasse skal du henvende dig til a-kassen.

   Er medarbejderen ikke medlem af en a-kasse, skal du henvende dig til det pågældende uddannelsessted.

  • Hvornår kommer pengene?

   Kontakt a-kassen, hvis medarbejderen er medlem af en a-kasse.

   Hvis medarbejderen ikke er i a-kasse, skal du spørge på uddannelsesstedet.

  • Hvilke uddannelser giver ret til VEU-godtgørelse?

   VEU-godtgørelse gives til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med niveauet for erhvervsuddannelse (for eksempel tømrer, frisør eller sosu-assistent).

   Uddannelser med VEU-godtgørelse

  • Skal medarbejderen være medlem af en a-kasse for at kunne få VEU-godtgørelse?

   Nej, han eller hun skal ikke være medlem af en a-kasse for at få VEU-godtgørelse.

  • Hvor indbetales VEU-godtgørelsen til virksomheden?

   VEU-godtgørelsen bliver indbetalt på den NemKonto, som er tilknyttet det CVR/SE-nummer, som virksomheden har oplyst under ansøgningen. Har virksomheden også oplyst et P-nummer, bliver VEU-godtgørelsen i stedet indbetalt til den NemKonto, som er tilknyttet P-nummeret.

   På nemkonto.dk kan du se hvilken konto, der er registreret som virksomhedens NemKonto. Det kræver blot en Digital Signatur. Samme sted kan man læse om, hvordan man ændrer virksomhedens NemKonto eller opretter flere NemKonti. Hvis virksomheden ønsker at ændre udbetaling på igangværende bevillinger, skal du kontakte styrelsen via brev og oplyse det nye CVR-/SE-nummer eller P-nummer.

  • Enkeltmandsvirksomhed

   Som selvstændig erhvervsdrivende i en enkeltmandsvirksomhed kan man ikke være ansat hos sig selv. Det er derfor ikke muligt at få VEU-godtgørelse udbetalt til virksomheden, da der skal betales A-skat og ATP af VEU-godtgørelsen.

  • Er medarbejderen uddannet over erhvervsuddannelsesniveau, hvis han eller hun har gennemført fællesdelen på kommunomuddannelsen?

   Hvis du har gennemført hele kommunomuddannelsen (eller, som den tidligere hed, DK I og DK II), har du en uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau. Uddannelsen giver adgang til diplomuddannelsen på Forvaltningshøjskolen. Personer, der gennemfører uddannelsen efter 1. august 2005, vil have adgang til diplomuddannelser i al almindelighed. Du kan derfor ikke få VEU-godtgørelse, hvis du har kommunomuddannelsen/DK I og DK II.

   Hvis du kun har gennemført fællesdelen (eller DK I), har du ikke gennemført en hel uddannelse, men et modul af en uddannelse. Kun gennemført uddannelse skal medtages ved vurderingen af, om en dit uddannelsesniveau er for højt. Derfor kan du få VEU-godtgørelse, hvis du kun har afsluttet fællesdelen (eller DK I).