Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Klage

Er du utilfreds med den afgørelse, som uddannelsesstedet, a-kassen eller vi har truffet om VEU-godtgørelse og/eller befordringstilskud, kan du klage.

VEU-godtgørelse 

Du kan klage over afgørelser om:

  • VEU-godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed
  • VEU-godtgørelse udbetalt som refusion til arbejdsgiveren 
  • VEU-godtgørelse under lovlig konflikt og
  • tilbagebetaling

Befordringstilskud

Du kan klage over afgørelser om:

  • befordringstilskud
  • tilbagebetaling

Ikke i a-kasse

Klagen skal du aflevere der, hvor afgørelsen er truffet.

Er medarbejderen ikke medlem af en a-kasse, er det uddannelsesstedet eller Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Er afgørelsen truffet af uddannelsesstedet, skal du stile klagen til styrelsen, men aflevere den på uddannelsesstedet. Er afgørelsen truffet af styrelsen, skal du stile klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, men aflevere den til styrelsen.

Medlem af a-kasse

Er medarbejderen medlem af en a-kasse, er det a-kassen, som har truffet afgørelsen. Du skal så stile klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, men aflevere den i medarbejderens a-kasse.

Senest fire uger efter

Vil du klage over en afgørelse, som er truffet enten af uddannelsesstedet eller af medarbejderens a-kasse, skal du gøre det senest fire uger efter, at du har fået afgørelsen.

Når du har klaget, har a-kassen, uddannelsesstedet eller styrelsen fire uger til at tage stilling til klagen. Inden fire uger skal de enten have truffet en ny afgørelse, eller de skal have sendt sagen videre med en udtalelse til enten os eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Begge dele skal meddeles virksomheden skriftligt.