Fuldmagt

Vejledning om fuldmagt fra virksomhed til uddannelsessted.

Virksomheder kan give fuldmagt til uddannelsessteder til at lave tilmeldinger til kurser og til at søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud via EfterUddannelse.dk.

Hvis et uddannelsessted påtager sig opgaven, skal det ske som indtægtsdækket virksomhed (IDV).

Digital medarbejdersignatur

EfterUddannelse.dk bruger Virk.dk's rettighedsstyring med hensyn til digital medarbejdersignatur og fuldmagt. Det er en forudsætning for at oprette en fuldmagt i Virk.dk, at både fuldmagtsgiver og fuldmægtigen har en digital signatur.

Bestil en digital medarbejdersignatur via DanID eller Virk.dk.