Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Kontakt

Har du spørgsmål om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, skal du kontakte din a-kasse eller det uddannelsessted, hvor du tager/ønsker at tage en uddannelse.

Kontakt din a-kasse, hvis du er medlem af en a-kasse. Se kontaktoplysninger på a-kasserne.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du ikke er medlem af en a-kasse. Se kontaktoplysninger på uddannelsesstederne.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

E-mail: veu@stukuvm.dk

Sikker post

Sikker (krypteret) e-post kan sendes til veu@stukuvm.dk.

Det kræver VEU's offentlige nøgle, som de fleste mailsystemer selv henter. Alternativt kan du downloade nøglen her.

Har du brug for hjælp til Efteruddannelse.dk?

Henvend dig til uddannelsesstedet. Du finder kontaktoplysninger på uddannelsesstedet i kursusbeskrivelsen på EfterUddannelse.dk eller i kontaktoplysninger på godkendte AMU-udbydere.

Webmaster

Spørgsmål eller kommentarer til selve hjemmesiden veug.dk (for eksempel links der ikke virker)? Send en e-mail til webmaster@uvm.dk med adressen på den side dit spørgsmål eller din kommentar omhandler.