VEU-godtgørelse og befordringstilskud

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når du deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne.
Befordringstilskud er en hjælp til dækning af de udgifter, du har til transport til og fra din uddannelse. Du kan ikke få dækket dine udgifter til transport fuldt ud. Der er netop tale om et tilskud.

 

Betingelser

Elev med lærer

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal du enten arbejde som lønmodtager eller være selvstændig.

Uddannelser

Mand på tag

Du kan søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til erhvervsrettet voksenuddannelse.

Sådan søger du

Dreng ved pc

Hvis du får løn under uddannelsen, skal virksomheden søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud digitalt på EfterUddannelse.dk.

Satser

Mønter

Se satserne for VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Udbetaling

To unge lærlinge

VEU-godtgørelsen og befordringstilskud udbetales til din NemKonto.