Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Uddannelser du ikke kan få til

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal uddannelsen være nævnt i love og bekendtgørelser om VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Du kan ikke få VEU-godtgørelse og befordringstilskud til:

  • uddannelser, der ikke er nævnt i love og i bekendtgørelser om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, eller som ikke udbydes på en sådan måde, at de udløser tilskud efter lov om Åben Uddannelse
  • uddannelser, der afvikles som fjernundervisning eller til en uddannelse i udlandet.
  • Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)
  • uddannelser, der gennemføres efter Finansministeriets budgetvejledningsregler om indtægtsdækket virksomhed (IDV- eller IV-uddannelser). At en virksomhed/arbejdsgiver betaler en eventuel deltagerbetaling medfører ikke, at der bliver tale om en IDV-uddannelse, så længe der udelukkende er tale om en på forhånd fastsat deltagerbetaling, som har hjemmel i lov eller bekendtgørelse.