Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Socialfondsforløb

Du kan søge VEU-godtgørelse til socialfondsforløb.

Når du deltager i et socialfondsforløb, har du mulighed for at søge om VEU-godtgørelse for tab af arbejdsindtægt. Du kan dog kun få VEU-godtgørelse til de dele af forløbet, som ikke giver mulighed for at modtage andre former for støtte.

Du kan ikke få befordringstilskud til socialfondskurser.

Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Ofte indgår Forberedende Voksenundervisning (FVU) i et Socialfondsforløb. FVU giver mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Du kan derfor ikke modtage VEU-godtgørelse til den del af forløbet, hvor du deltager i FVU.

SU til en del af uddannelsen

I nogle tilfælde har du mulighed for at få SU til en del af uddannelsen. Til denne del af uddannelsen kan du ikke få VEU-godtgørelse.

Både SU, SVU og VEU-godtgørelse

I nogle situationer skal du søge om både VEU-godtgørelse, SVU og SU til det samlede Socialfondsforløb. Her skal du være opmærksom på, at der søges på forskellige måder, og at ansøgningsfrister og øvrige betingelser ikke er ens.