Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Udbetaling til arbejdsgiver

Din arbejdsgiver kan få VEU-godtgørelse udbetalt, hvis du får løn under uddannelsen. Arbejdsgiveren kan også få befordringstilskud udbetalt, hvis du får fuld kompensation af arbejdsgiveren.

Din arbejdsgiver kan få VEU-godtgørelse udbetalt som refusion for løn udbetalt til dig. Det kræver, at du har lavet en aftale med din arbejdsgiver om at få din sædvanlige løn udbetalt under uddannelsen.

Ønsker du ikke at lave en aftale med din arbejdsgiver, men foretrækker selv at modtage VEU-godtgørelsen, kan din arbejdsgiver ikke modsætte sig det.

Du skal lide tab

Kan du passe dit arbejde fuldt ud ved siden af uddannelsen, eller tager du uddannelsen i din ferie, lider du ikke et tab. Og din arbejdsgiver kan ikke få udbetalt VEU-godtgørelsen, eftersom du ikke har fået løn under uddannelsen. Din arbejdsgiver kan kun få udbetalt godtgørelsen på grundlag af den løn, du mister, ikke på grund af din mistede mulighed for at arbejde.

Lavere løn end VEU-godtgørelse

Har du en lavere løn end den fulde VEU-godtgørelse, kan din arbejdsgiver kun få udbetalt den del af VEU-godtgørelsen, der svarer til din løn. Forskellen udbetaler vi til dig.

Fuld løn under uddannelsen

Er du deltidsansat, men får løn for fuld arbejdstid i de perioder, hvor du deltager i uddannelse, kan din arbejdsgiver få den fulde VEU-godtgørelse udbetalt.

Fritstillet medarbejder

Er du i arbejde, men fritstillet af din arbejdsgiver, kan du normalt ikke få VEU-godtgørelse, da du jo ikke lider noget tab ved at deltage i en uddannelse. Din arbejdsgiver har heller ikke mulighed for VEU-godtgørelse, da der ikke foreligger noget tab. Du skal ikke møde på arbejde i fritstillingsperioden, men modtager din sædvanlige løn alligevel. 

Læs mere om at være fritstillet

På rådighedsløn

Her gælder samme regler som hvis du er fritstillet.

Udbetaling af befordringstilskud til virksomheden

Virksomheden kan få befordringstilskuddet udbetalt. Det kræver, at virksomheden – efter aftale med dig – udbetaler et beløb til dig, der mindst svarer til det befordringstilskud, du ellers kunne få udbetalt.

Kan du for eksempel få 1500 kroner i befordringstilskud, skal virksomheden mindst udbetale 1500 kroner til dig for at få udbetalt befordringstilskuddet.