Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Udbetaling

Hvem der udbetaler din VEU-godtgørelse afhænger af, om du er i a-kasse eller ej.

Du skal sørge for, at den konto du vil modtage VEU-godtgørelse og befordringstilskud på, er registreret som din NemKonto. Er du i tvivl, skal du henvende dig i din bank eller gå på nemkonto.dk.

Skat og ATP

VEU-godtgørelse er der trukket skat og ATP af, inden den udbetales til dig. Udbetales godtgørelsen til arbejdsgiveren, udbetaler vi hele bruttobeløbet.

Befordringstilskud er skattefri. 

Hvem administrerer og udbetaler?

Er du medlem af en a-kasse, er det din a-kasse, der administrerer og udbetaler VEU-godtgørelsen.

Er du ikke medlem af en a-kasse, er det dit uddannelsessted, der beregner og bevilger VEU-godtgørelsen. Udbetalingen af godtgørelsen sker fra styrelsen.

Opgørelse af fravær inden udbetaling

Inden der kan ske udbetaling af VEU-godtgørelse, skal uddannelsesstedet lave en opgørelse af eventuelt fravær under uddannelsen.

Er du medlem af en a-kasse, sender uddannelsesstedet opgørelsen til din a-kasse. Er du ikke medlem af en a-kasse, bruger uddannelsesstedet opgørelsen, når man skal beregne den VEU-godtgørelse, du skal have udbetalt.

Enkeltmandsvirksomhed

Som selvstændig erhvervsdrivende i en enkeltmandsvirksomhed kan man ikke være ansat hos sig selv. Det er derfor ikke muligt at få VEU-godtgørelse udbetalt til virksomheden, da der skal betales A-skat og ATP af VEU-godtgørelsen.

Hver 14. dag

VEU-godtgørelse og befordringstilskud udbetales hver 14. dag.

Bagatelgrænse for befordringstilskud

Hvis det samlede befordringstilskud er under 36 kroner, udbetaler vi det ikke. Der kan dog godt blive udbetalt mindre end 36 kroner i den enkelte udbetaling, så længe det samlede tilskud for hele perioden med uddannelse er mindst 36 kroner.