Sats for VEU-godtgørelse

Satser for VEU-godtgørelse

Sats i 2019

Satsen for VEU-godtgørelse er 4.355 kroner pr. uge i 2019.

Det svarer til 100% af dagpengesatsen.

Deltager medarbejderen i deltidsundervisning, vil medarbejderen få et mindre beløb udbetalt.

Sats i 2018

Satsen i 2018 er 4.300 kroner pr. uge*

*) For ansøgninger om godtgørelse og tilskud til befordring til erhvervsrettet voksen- og efter uddannelse, der enten er påbegyndt eller indgivet før den 1. januar 2018, finder de hidtil gældende satser for 2017 anvendelse.

Sådan beregnes VEU-godtgørelsen

VEU-godtgørelse beregnes efter, hvor meget undervisning du har meldt dig til, og hvor meget du er fraværende fra arbejdet på grund af uddannelsen.

Tab af løn

For at få VEU-godtgørelse skal du have lidt et tab af løn eller eventuelt supplerende dagpenge.

Anden støtte

Du kan ikke få VEU-godtgørelse samtidig med, at du får anden støtte.

Undervisningens længde

Du får VEU-godtgørelse til det antal timer, din uddannelse er normeret til. Se hvor mange timer du kan få godtgørelse for.

Fravær

Har du været væk fra undervisningen, kan du som hovedregel ikke få VEU-godtgørelse for det fulde undervisningsforløb.