search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Primær navigation

Sats for befordringstilskud

Daglig transport

Ved transport mellem bopæl og uddannelsessted kan du få befordringstilskud til den del, der ligger ud over 24 kilometer. Du kan højst få til 576 kilometer pr. dag.

Indkvarteret

Er du indkvarteret under uddannelsen, kan du få befordringstilskud til:

  • ud- og hjemrejsen (første og sidste dag med indkvartering)
  • rejser hjem og ud i weekender mellem kursusdage, og
  • rejser hjem og ud i forbindelse med søgnehelligdage (helligdage der falder på dage, som ellers ville være normale arbejdsdage – for eksempel Langfredag)

Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem din bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor du er indkvarteret.

Du kan højst få tilskud til 400 kilometer pr. rejse.

Mens du er under uddannelse

Er du i arbejde eller selvstændig erhvervsdrivende, kan du få befordringstilskud lige så længe, du er i gang med en uddannelse.