Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Undervisningens længde

Hvor længe du deltager i undervisningen, er afgørende for hvor stort et tab, VEU-godtgørelse skal kompensere for.

Undervisning på deltid

Er der tale om deltidsundervisning, kan du kun få VEU-godtgørelse til de timer, som uddannelsen varer. Er der et fast timetal, bruger vi det ved beregningen.

Er der fastsat en årsnorm, omregner vi den til timer. En deltidsuddannelse kan for eksempel have en årsnorm på 1/8, og den omregner vi til timer således: 40 uger : 8 = 5 uger á 37 timer eller i alt 185 timer, som du kan få VEU-godtgørelse til.

Undervisning på fuldtid

Deltager du i undervisning på fuldtid, som gør, at du taber din fulde løn eller mulighed for at arbejde, kan du få fuld VEU-godtgørelse.

Der er tale om undervisning på fuldtid, når uddannelsen er normeret som undervisning på fuld eller hel tid, og det svarer til 37 timer om ugen.

Antal timer du kan få til

Du kan aldrig få VEU-godtgørelse for mere end 37 timer om ugen eller 7,4 timer om dagen. Også selv om uddannelsen bliver afviklet med et højere timetal, og du for eksempel har 40 timers undervisning om ugen.

Vi beregner VEU-godtgørelsen for hver påbegyndt time. Det maksimale beløb pr. dag svarer til 1/5 af 80 % af højeste ugentlige dagpengebeløb. Det gælder også selv om der eventuelt undervises i otte eller ni timer om dagen.

Vi kan kun give VEU-godtgørelsen til det antal timer, som uddannelsen er normeret til, og hvor du har været til stede. Har du været fraværende i en del af undervisningstiden, kan du i de fleste tilfælde ikke få godtgørelse for fraværstimerne.

Læs mere om fravær