Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Fravær - særlige omstændigheder

Som udgangspunkt kan du kun få VEU-godtgørelse for det antal timer du reelt har deltaget i undervisning. I visse situationer kan der dog være enkelte undtagelser. Læs mere om fravær under særlige omstændigheder.

 • Fravær: særlige omstændigheder

  • Undervisningen er aflyst

   Møder du op på uddannelsesstedet en dag og oplever, at undervisningen er eller bliver aflyst, kan du godt få VEU-godtgørelse alligevel. Det kan du, når aflysningen skyldes uforudsete årsager, som skyldes forhold på uddannelsesstedet. For eksempel kan din lærer være syg, eller der er udbrudt brand på skolen.

   Du kan dog kun få VEU-godtgørelse for den første dag, undervisningen er aflyst.

  • Sygdom

   Hvis du er syg og derfor ikke kan møde op til undervisningen, kan du ikke få VEU-godtgørelse. Du må eventuelt søge om sygedagpenge i stedet for. Du kan heller ikke få VEU-godtgørelse, mens du er til lægeundersøgelse.

  • Strejke og lockout

   Som udgangspunkt kan man ikke få VEU-godtgørelse under strejke og lockout.

   Er du begyndt på uddannelsen og deltager i uddannelsen, når konflikten bryder ud, kan du dog godt få. Er du ikke begyndt på uddannelsen, når konflikten bryder ud, kan du ikke få.

   Reglen gælder, hvis du er lønmodtager og i arbejde, men ikke hvis du er selvstændig erhvervsdrivende.

  • Jobsamtale og session

   Du kan ikke få VEU-godtgørelse, hvis du er fraværende fra uddannelsen på grund af jobsamtale eller session.

  • Vejret

   Bliver din undervisning aflyst på grund af snevejr, orkan eller andet voldsomt vejr, kan du få VEU-godtgørelse for den første dag, undervisningen er aflyst.

  • Søgnehelligdage

   Du kan ikke få VEU-godtgørelse for søgnehelligdage, det vil sige helligdage, der falder på dage, som ellers ville være normale arbejdsdage. Du kan heller ikke få VEU-godtgørelse den 1. maj, fredagen efter Kr. himmelfartsdag og grundlovsdag.

  • Ferier og fridage

   Du kan ikke få VEU-godtgørelse i ferier.

  • Kompenserende fridage

   Kompenserende fridage er fridage, som du kan få (efter aftale med din arbejdsgiver eller på grundlag af den gældende overenskomst) i tilfælde, hvor du har deltaget i uddannelsen på dage, der ellers ville have været fridage. Det kan for eksempel være weekender, hvis du sædvanligvis ikke arbejder i weekenden, men det kan også være hverdage, hvor du normalt holder fri.

   Deltager du i uddannelse på fridage og efterfølgende får kompenserende fridage, regner vi med, at du har haft et tab af løn, og du kan derfor få VEU-godtgørelse.