Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Anden støtte

Du kan ikke få VEU-godtgørelse, hvis du kan få støtte fra andre ordninger.

Kan du få støtte fra andre ordninger - enten private eller offentlige - kan du ikke også få VEU-godtgørelse, selv om uddannelsen ellers giver ret til godtgørelse.

Du kan derfor ikke få VEU-godtgørelse, hvis du for eksempel får eller kan få SU eller Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Undtagelse

Der er dog en undtagelse:

Du kan få både VEU-godtgørelse og støtte fra de kompetenceudviklingsfonde, der blev oprettet ved overenskomstfornyelsen i 2007.