Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Personlige oplysninger

Vi stiller oplysninger om dig til rådighed for a-kassen eller uddannelsesstedet, afhængigt af hvem der behandler din ansøgning.

Dit cpr-nummer

Dit cpr-nummer bruger vi til at få oplysninger fra SKAT og CPR, og når vi skal overføre penge til din eller virksomhedens NemKonto. Vi bruger det også, når vi sender oplysninger til SKAT og det fælleskommunale system, så kommunen kan se, om du får VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Tilbagebetaling og feriedagpenge

Skal du betale tilbage, sender vi de relevante oplysninger om dig til SKAT, som står for opkrævning af for meget udbetalt VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Vi giver desuden oplysninger om udbetalt VEU-godtgørelse til din a-kasse, så a-kassen kan beregne dine feriedagpenge.

Forkerte oplysninger

Vi er ansvarlige for behandling af dine personlige oplysninger. Er oplysningerne forkerte, skal du straks give besked til a-kassen eller Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (hvis du ikke er i a-kasse). Så bliver fejlen rettet.

Aktindsigt

Du kan få indsigt i de oplysninger, vi har om dig, ved at skrive til os på adressen:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Tilsyn og kontrol

Du kan straffes, hvis du giver forkerte oplysninger eller undlader at give oplysninger, når du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Vi fører tilsyn og kontrol med de oplysninger, du giver os.