Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Erhvervsuddannelse

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud må du højst have en uddannelse, der er på niveau med en erhvervsuddannelse. Det vil sige en uddannelse, som ikke en har gymnasial uddannelse som adgangskrav, og som ikke varer mere end cirka fire år.

Er din uddannelsesbaggrund en af følgende, har du mulighed for at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud:

  • ingen uddannelse efter afsluttet eller afbrudt skolegang - du er ufaglært
  • en erhvervsuddannelse - du er faglært (for eksempel tømrer eller slagter)
  • en erhvervsfaglig grunduddannelse
  • en grundlæggende social- og sundhedsuddannelse
  • en grundlæggende uddannelse efter lov om landbrugsuddannelser
  • en kommunal uddannelse på niveau med erhvervsuddannelse
  • en etatsuddannelse på niveau med erhvervsuddannelse
  • andre uddannelser på niveau med og med tilsvarende adgangskrav som en erhvervsuddannelse
    dele af de ovennævnte uddannelser

Hvilket niveau

Når vi skal vurdere dit uddannelsesniveau, kigger vi på afslutningsniveauet.

Der er kun mulighed for VEU-godtgørelse og befordringstilskud, hvis uddannelsens afslutningsniveau ikke overstiger niveauet for en erhvervsuddannelse.

Værd at vide

Det er uden betydning, om din uddannelse er offentlig eller privat. Der gælder de samme regler.

Eksempel

Har du en erhvervsuddannelse og har senere efteruddannet dig på for eksempel Danmarks Forvaltningshøjskole, har du uddannet dig ud over niveauet for en erhvervsuddannelse og kan derfor ikke få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.