Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Uddannelsesbaggrund

Du kan ikke få VEU-godtgørelse og befordringstilskud, hvis du har en uddannelse, der i niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller lignende.

Det vil sige, du må ikke have en uddannelse, som kræver, at du har en gymnasial uddannelse for at kunne komme ind.

Har du en højere uddannelse, kan du kun få VEU-godtgørelse og befordringstilskud, hvis du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år.

Tvivl om uddannelsens niveau

Er du i tvivl, om din uddannelse er på niveau med en erhvervsuddannelse eller er en højere uddannelse, kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på ug.dk.

Udenlandsk uddannelse

Har du taget din uddannelse i udlandet, skal du i ansøgningen oplyse, hvilken uddannelse, der er tale om. Mener du selv, at det ikke er en højere uddannelse, skal du sende dokumentation for uddannelsens niveau med din ansøgning.

Værd at vide

Det er uden betydning, om din uddannelse er offentlig eller privat. Der gælder de samme regler.