Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Selvstændig erhvervsdrivende

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du godt få VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Se hvornår du har status som selvstændig erhvervsdrivende.

Når vi skal vurdere, om du er selvstændig erhvervsdrivende, lægger vi vægt på, om du har et CVR-nummer. Nedenstående forhold kan dog også indgå i vurderingen. 

Du vil altid blive betragtet som selvstændig, hvis du kan svare ja til bare ét af følgende forhold:

  • Du har foretaget varelagernedskrivninger
  • Du har ansat arbejdskraft
  • Du har overført beløb til beskatning som medarbejdende ægtefælle
  • Du har foretaget skattemæssige fradrag for driftsudgifter og afskrivning på driftsmidler efter de gældende regler for selvstændigt erhvervsdrivende
  • Du er omfattet af en kollektiv overenskomst som arbejdsgiver eller er medlem af en arbejdsgiverorganisation.

Du vil også blive betragtet som selvstændig erhvervsdrivende, hvis du opfylder to af følgende kriterier:

  • Du er momsregistreret, eller ydelsen faktureres med tillæg af moms
  • Du angiver skattemæssigt over-/underskud af selvstændig virksomhed
  • På selvangivelsen har du oplyst, at indkomsten ønskes beskattet efter virksomhedsskatteloven
  • Du er deltager i et interessentskab (I/S – dvs. økonomisk driftsfællesskab med én eller flere andre, for eksempel ingeniører, der sammen driver en rådgivningsvirksomhed)

Derudover kan du blive anset for selvstændigt erhvervsdrivende ud fra en konkret vurdering af dine arbejdsforhold.