Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

I arbejde

Du skal være beskæftiget for at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Vi betragter dig som beskæftiget, hvis du har en bindende aftale med en offentlig eller privat arbejdsgiver om løn- og ansættelsesvilkår, og du har et ansættelsesbevis eller lignende.

Fleksjob eller jobrotation

Er du ansat i et fleksjob, eller er du med i en jobrotationsordning uden løntilskud, betragter vi dig også som beskæftiget.

Arbejdstid og ansættelsens længde

Fra 1. juli 2012 kommer der nye krav om forudgående beskæftigelse. Du skal enten:

  • have været ansat i mindst 14 dage hos samme arbejdsgiver forud for perioden med uddannelse eller
  • få løn under deltagelse i et certifikatkursus

Der er ikke nogen krav til, hvor mange timer, du har arbejdet om ugen. Antallet af arbejdstimer har dog indflydelse på, hvor meget VEU-godtgørelse, du kan få udbetalt.

Læs mere under Sats for VEU-godtgørelse

Du er ikke beskæftiget

Vi betragter dig ikke som beskæftiget, hvis du er omfattet af reglerne i kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder, at du ikke kan få VEU-godtgørelse og befordringstilskud, hvis du er:

  • i gang med et vejlednings- og opkvalificeringsforløb
  • i virksomhedspraktik
  • i skånejobs eller jobtræning med løntilskud