Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Fritstillet eller på rådighedsløn

Er du i arbejde, men fritstillet af din arbejdsgiver, kan du normalt ikke få VEU-godtgørelse, da du jo ikke lider noget tab ved at deltage i en uddannelse.

Du får nyt job

Får du et nyt job i den periode, hvor du er fritstillet, vil din nye arbejdsgiver være berettiget til at modtage VEU-godtgørelsen, hvis du begynder på en uddannelse med mulighed for VEU-godtgørelse og får løn under uddannelsen.

Det er uden betydning, at du får løn fra både din gamle og din nye arbejdsgiver.

Du er på rådighedsløn

Er du på rådighedsløn, gælder samme regler for dig, som hvis du var fritstillet.