Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Afskediget

Er du blevet afskediget kan det være svært at afgøre, præcist hvornår du skifter status fra at være beskæftiget til at være ledig. Før du kan få VEU-godtgørelse og befordringstilskud til en uddannelse, skal vi afgøre, om du er ledig eller beskæftiget.

Vi betragter dig som beskæftiget, hvis:

  1. du starter på en uddannelse umiddelbart efter, at din ansættelse er hørt op, og
  2. der var truffet aftale om, at du skulle deltage i uddannelsen, inden du blev afskediget.

Eksempler

Hvis du for eksempel bliver optaget på en uddannelse den 24. august 2012 med start den 1. oktober 2012, men bliver afskediget i mellemtiden med fratræden den 30. september 2012, så vil du have status som beskæftiget under uddannelsen. Her kan du få VEU-godtgørelse og befordringstilskud, fordi du er optaget på uddannelsen, inden du bliver afskediget.

Omvendt betragter vi dig som ledig, hvis du er blevet afskediget den 16. august 2012 med fratræden til den 30. september 2012, og du tilmelder dig uddannelsen den 24. august 2012 med start den 1. oktober 2012. Her kan du ikke få VEU-godtgørelse og befordringstilskud, fordi du først tilmelder dig uddannelsen efter, du er blevet afskediget.

Opsigelsesperioden

Det har også betydning, om uddannelsen ligger inden for eller uden for opsigelsesperioden. Og hvornår du har afleveret din ansøgning om at blive optaget på uddannelsen.

Vi betragter en person, der er blevet afskediget, som beskæftiget, hvis den pågældende deltager i en uddannelse i opsigelsesperioden, og gør uddannelsen færdig, inden opsigelsesperioden udløber.

Strækker uddannelsen sig ud over opsigelsesperioden, er det afgørende, hvornår du har afleveret din ansøgning om at blive optaget på uddannelsen. Har du afleveret ansøgningen, inden du blev afskediget, anser vi dig for at være beskæftiget i hele uddannelsesperioden. Afleverede du derimod først ansøgningen efter, at du blev afskediget, anser vi dig for at være beskæftiget, indtil opsigelsesperioden udløber. Herefter skifter du status til at være ledig og mister dermed muligheden for at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.