Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Betingelser

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal du opfylde nogle generelle betingelser.

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal du:

  • være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det er din status på ansøgningstidspunktet, der er afgørende for, om vi betragter dig som værende i arbejde.
  • ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Med mindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år. 
  • have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at du skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Som selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning.
  • have forladt folkeskolen og opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til.

Udenlandsk statsborger

Er du udenlandsk statsborger - EU-borger eller tredjelandsborger - kan du godt få VEU-godtgørelse og befordringstilskud, når blot du har arbejde på en dansk arbejdsplads. Du kan også få, selv om du ikke er dansker og pendler fra typisk Sverige eller Tyskland til dit arbejde i Danmark.

Din alder

Du skal ikke have en bestemt alder for at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.