Tilbagebetaling

Har du fået for meget VEU-godtgørelse og/eller befordringstilskud, skal du betale beløbet tilbage.

Har du fået VEU-godtgørelse og/eller befordringstilskud, som du ikke har ret til, skal du betale beløbet tilbage.

Er du medlem af en a-kasse, er det den a-kasse, der har udbetalt pengene, der varetager kravet om tilbagebetaling. Er du ikke medlem af en a-kasse, er det Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der varetager kravet om tilbagebetaling.