Spørgsmål og svar

Nedenfor får du svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål. Se også vores ordforklaring og oversigt over forkortelser.

 • Spørgsmål og svar

  • Hvordan søger jeg VEU-godtgørelse og/eller befordringstilskud?

   Det nemmeste er at søge digitalt via EfterUddannelse.dk. Her får du automatisk mulighed for at søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud, når du tilmelder dig en uddannelse. Det kræver blot, at du har en Digital Signatur eller NemID.

   Du kan dog også søge via et papirskema. Du kan få skemaet udleveret på uddannelsesstedet, når du starter på uddannelsen. Uddannelsesstedet udfylder først noget af skemaet, derefter skal du og eventuelt din arbejdsgiver udfylde resten. Er du medlem af en a-kasse, skal skemaet afleveres der. Er du ikke medlem af en a-kasse, skal skemaet afleveres til uddannelsesstedet.

  • Hvor meget kan jeg få i VEU-godtgørelse?

   Hvis uddannelsen påbegyndes 1. januar 2018 er fuldtid, og du har fravær fra dit arbejde i 37 timer ugentligt på grund af uddannelsen, kan du få 4.300 kr. pr. uge i VEU-godtgørelse svarende til 100% af den højeste dagpengesats.

    

   Hvis uddannelsen er påbegyndt før 1. januar 2018 er fuldtid, og du har fravær fra dit arbejde i 37 timer ugentligt på grund af uddannelsen, kan du få 3.396 kr. pr. uge i VEU-godtgørelse svarende til 80 % af den højeste dagpengesats.

    

   Er din uddannelse ikke fuldtid, eller er du ikke fraværende fra dit arbejde i 37 timer om ugen, må du høre din a-kasse eller dit uddannelsessted (hvis du ikke er medlem af en a-kasse), om hvor meget VEU-godtgørelse du kan få.

  • Hvor meget kan jeg få i befordringstilskud?

   Satsen pr. 1. januar 2018 er 0,97 kr. pr. kilometer.

    

   Tilskuddet gives kun for det antal kilometer, der ligger ud over 24 kilometer fra deltagerens bopæl til uddannelsesstedet og tilbage igen. Du kan højst få til 576 kilometer pr. dag.

    

   Er du indkvarteret under uddannelsen, kan du få befordringstilskud til ud- og hjemrejse og til rejser i forbindelse med weekender og søgnehelligdage. Du kan tilskud til op til 400 kilometer pr. rejse.

  • Jeg har brug for hjælp - hvem kan jeg spørge?

   Er du medlem af en a-kasse skal du henvende dig til din a-kasse.

   Er du ikke medlem af en a-kasse, skal du henvende dig til det uddannelsessted, hvor du ønsker at tage en uddannelse.

  • Hvornår kommer pengene?

   Det kan du få svar på i din a-kasse, hvis du er medlem af en a-kasse.

   Hvis du ikke er i a-kasse, skal du spørge på uddannelsesstedet.

  • Hvilke uddannelser giver ret til VEU-godtgørelse?

   VEU-godtgørelse gives til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med niveauet for erhvervsuddannelse (for eksempel tømrer, frisør eller sosu-assistent).

   Uddannelser med VEU-godtgørelse

  • Skal jeg være medlem af en a-kasse for at kunne få VEU-godtgørelse?

   Nej, du skal ikke være medlem af en a-kasse for at få VEU-godtgørelse.

  • Hvor indbetales VEU-godtgørelsen til arbejdsgiver?

   VEU-godtgørelsen bliver indbetalt på den NemKonto, som er tilknyttet det CVR/SE-nummer, som arbejdsgiver har oplyst under ansøgningen. Har arbejdsgiver også oplyst et P-nummer, bliver VEU-godtgørelsen i stedet indbetalt til den NemKonto, som er tilknyttet P-nummeret.

   På nemkonto.dk kan arbejdsgiver se hvilken konto, der er registreret som virksomhedens NemKonto. Det kræver blot en Digital Signatur. Samme sted kan man læse om, hvordan man ændrer virksomhedens NemKonto eller opretter flere NemKonti. Hvis arbejdsgiver ønsker at ændre udbetaling på igangværende bevillinger, skal han eller hun kontakte styrelsen via brev og oplyse det nye CVR-/SE-nummer eller P-nummer.

  • Enkeltmandsvirksomhed

   Som selvstændig erhvervsdrivende i en enkeltmandsvirksomhed kan man ikke være ansat hos sig selv. Det er derfor ikke muligt at få VEU-godtgørelse udbetalt til virksomheden, da der skal betales A-skat og ATP af VEU-godtgørelsen.

  • Har jeg en uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau, hvis jeg har gennemført fællesdelen på kommunomuddannelsen?

   Hvis du har gennemført hele kommunomuddannelsen (eller, som den tidligere hed, DK I og DK II), har du en uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau. Uddannelsen giver adgang til diplomuddannelsen på Forvaltningshøjskolen. Personer, der gennemfører uddannelsen efter 1. august 2005, vil have adgang til diplomuddannelser i al almindelighed. Du kan derfor ikke få VEU-godtgørelse, hvis du har kommunomuddannelsen/DK I og DK II.

   Hvis du kun har gennemført fællesdelen (eller DK I), har du ikke gennemført en hel uddannelse, men et modul af en uddannelse. Kun gennemført uddannelse skal medtages ved vurderingen af, om en dit uddannelsesniveau er for højt. Derfor kan du få VEU-godtgørelse, hvis du kun har afsluttet fællesdelen (eller DK I).