Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Forkortelser

 Forkortelse

Betydning 

 AMU Arbejdsmarkedsuddannelse
 AVU Almen Voksenuddannelse
 DUN Dansk Uddannelses-Nomenklatur 
 EUD Erhvervsuddannelse 
 EUD+ Erhvervsuddannelse plus 
 EVE Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse 
 EVE-rammen Rammen for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse 
 FKB Fælles Kompetencebeskrivelse 
 GVU Grundlæggende Voksenuddannelse 
 IDV Indtægtsdækket virksomhed 
 IKA Individuel kompetenceafklaring 
 IKV Individuel kompetencevurdering 
 REVE Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse 
 SPS Specialpædagogisk Støtte 
 SU Statens Uddannelsesstøtte 
 SVU Statens Voksenuddannelsesstøtte 
 TAMU Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser 
 TF-kurser Teknikerforkursus 
 MBU Ministeriet for Børn og Undervisning 
 VEU Voksen- og Efteruddannelse 
 VEU-godtgørelse Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse (erhvervsrettet)  
 VEUD Voksenerhvervsuddannelse  
 ÅU Åben Uddannelse