Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Henvendelser om ansøgninger om VEU-godtgørelse

[17.12.2018]

Den 1. januar 2019 overtager Arbejdsgiverenes Uddannelsesbidrag (AUB) udbetalingen af VEU-godtgørelse og tilskud til befordring som følge af trepartsaftalen om mere fleksibel efter- og videreuddannelse.

Formålet er, at styrke mulighederne for efter- og videreuddannelse ved at gøre ansøgningen og udbetalingen af VEU-godtgørelse mere enkel, så flere benytter sig af VEU-ordningen.

Den nye lov og de nye regler gælder for uddannelser, der starter 1. januar 2019 eller senere. Det betyder, at hvis jeres medarbejder er startet på en uddannelse i 2018, som strækker sig ind i 2019, følger uddannelsen de gamle regler.

Henvendelser om ansøgninger med uddannelser der starter den 1. januar 2019 eller senere rettes til:

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 
Telefon 70 11 30 70 i følgende tidsrum:
Mandag – torsdag kl. 8.00 – 16.00 
Fredag kl. 8.00 – 15.30.

Henvendelser om ansøgninger med uddannelser der er startet i 2018, men strækker sig ind i 2019 rettes til:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
E-mail: veu@stukuvm.dk
Kontakt din a-kasse, hvis du er medlem af en a-kasse.